Ngôn ngữ lập trình nào là khó nhất để viết Hello World? - BeeLab

Wednesday, May 24, 2017

Ngôn ngữ lập trình nào là khó nhất để viết Hello World?

Có thể nhiều người sẽ trả lời là Java, Malbolge hay Ook. Tuy nhiên, có một ngôn ngữ còn khó nhằn và oái oăm hơn thế nữa: Whitespace.

Ra đời từ năm 2002, Whitespace kỳ lạ ở chỗ đi ngược lại hết các quy tắc trong những ngôn ngữ khác. Trong khi các ngôn ngữ lập trình khác coi dấu cách, tab và enter là những phần không đáng phải chú ý thì Whitespace, đúng như tên gọi, lại thiết lập các lệnh hoàn toàn dựa trên dấu cách, tab và enter.
Chính vì vậy mà những trang trống cũng có thể chứa toàn bộ mã nguồn của chương trình Whitespace, và nếu để code ở dạng thường, bạn cũng sẽ không thể nhìn được chúng.
Đoạn code Hello World trên Whitespace dưới đây đã được highlight để bạn có thể nhìn được. Thật không may là việc highlight như thế này lại khiến cho nó không còn là một chương trình Whitespace nữa.

Và code thực tế (dấu cách ký hiệu là S, tab ký hiệu là T, Enter ký hiệu là L):
S S S TS S TS S S L
TL
S S S S S TTS S TS TL
TL
S S S S S TTS TTS S L
TL
S S S S S TTS TTS S L
TL
S S S S S TTS TTTTL
TL
S S S S S TS TTS S L
TL
S S S S S TS S S S S L
TL
S S S S S TTTS TTTL
TL
S S S S S TTS TTTTL
TL
S S S S S TTTS S TS L
TL
S S S S S TTS TTS S L
TL
S S S S S TTS S TS S L
TL
S S S S S TS S S S TL
TL
S S L
L
L

No comments:

Post a Comment