Thông báo TDC - BeeLab

Friday, December 30, 2016

Thông báo TDC

các em thực hiện nội dung sau:

1. Lập danh sách tạm trú.
Lớp trưởng lập danh sách trên file này và sau đó in ra + gửi mail lại cho cho thầy tại đây
Lưu ý:
1. Những sinh viên đang  ở tại KTX thì chỉ cần đánh dấu (X) vào ô "ký túc xá của trường CĐCNTĐ hoặc ký túc xá của Đại học Quốc Gia)
2. Những sinh viên đang tạm trú tại nhà người thân hoặc thuê trọ thì điền đầy đủ thông tin như mẫu yêu cầu.

3. Những sinh viên đang cư trú tại gia đình mình thì vẫn điền thông tin đầy đủ nhưng đánh thêm dấu (X) vào ô "theo địa chỉ hộ khẩu"

2. Danh sách kỷ luật do nghỉ học quá số tiết quy định. 


Các em vi phạm nếu làm đơn xin giảm thì các em sẽ được hạ 1 mức kỷ luật theo phụ lục quy định sau. quy định tại đây

No comments:

Post a Comment