[AutoCad] Các lệnh cơ bản trong AutoCAD hay được dùng nhất - BeeLab

Saturday, October 15, 2016

[AutoCad] Các lệnh cơ bản trong AutoCAD hay được dùng nhất

Ở đây sẽ liệt kê và phân loại các lệnh CAD theo từng nhóm lệnh , tác dụng của nó, để các bạn dễ hình dung và biết cách sử dụng nó như thế nào.

1. Nhóm lệnh vẽ hình cơ bản.

1.1. L – Line : đoạn thẳng

1.2. Pl – Polyline : vẽ đa tuyến ( các đoạn thẳng liên tiếp )

1.3. Rec – Rectang : Hình chữ nhật

1.4. C – Circle : Đường tròn

1.5. Pol – Polygon : Đa giác đều

1.6. El – Ellipse : Elip

1.7. A – Arc : Cung tròn

2. Nhóm lệnh đường kích thước.

2.1. D – Dimension : Quản lý và tạo kiểu đường kích thước

2.2. Dli – Dimlinear : Ghi kích thước thẳng đứng hay nằm ngang

2.3. Dal – Dimaligned : Ghi kích thước xiên

2.4. Dan – Dimangular : Ghi kích thước góc

2.5. Dra – Dimradius : Ghi kích thước bán kính

2.6. Ddi – DimDiameter : Ghi kích thước đường kính

2.7. Dco – Dimcontinue : Ghi kích thước nối tiếp

2.8. Dba- Dimbaseline : Ghi kích thước song song

3. Nhóm lệnh quản lý.

3.1. La – Layer : Quản lý hiệu chỉnh layer

3.2. Se – Settings : Quản lý cài đặt bản vẽ hiện hành

3.3. Op – Options : Quản lý cài đặt mặc định

4. Nhóm lệnh sao chép, di chuyển, phóng to thu nhỏ…

4.1. Co, Cp – Copy : Sao chép đối tượng

4.2. M – Move : Di chuyển đối tượng

4.3. Ro – Rorate : Xoay đối tượng

4.4. P – Pan : Di chuyển tầm nhìn trong model ( có thể dùng con lăn chuột nhấn giữ)

4.5. Z – Zoom : Phóng to thu nhỏ tầm nhìn

…Sẽ update sớm nhất cho các bạn.

Các lisp load thêm : dùng lệnh Ap để load

D : lệnh cắt chân Dim

No comments:

Post a Comment