[VI ĐIỀU KHIỂN PIC] - BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ PIC VÀ CÁC TÀI LIỆU ĐI KÈM - BeeLab

Monday, May 22, 2017

[VI ĐIỀU KHIỂN PIC] - BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ PIC VÀ CÁC TÀI LIỆU ĐI KÈM

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ PIC VÀ CÁC TÀI LIỆU ĐI KÈM

1. Đầu tiên các bạn cần download tài liệu lập trình C để học về cấu trúc câu lệnh của ngôn ngữ lập trình trước Link .
Trong tài liệu thì sẽ nhiều phần nên các bạn tập trung vào 
- Cách khai báo biến
- Các lệnh cơ bản (while, if else, for, switch case).
2. Datasheet PIC16F877A link
3. Phần mềm lập trình CCS link
4. Phần mềm mô phỏng Proteus link

PHẦN 2: CẤU TRÚC PHẦN CỨNG CỦA PIC 

Bộ nhớ chương trình (ROM) và bộ nhớ dữ liệu (RAM) của PIC khá thoải mái (các bạn mới bắt đầu không cần quan tâm quá nhiều vào vấn đề này).

pic-microcontrollers-examples-in-assembly-language-chapter-01-fig1-1
PIC16F887 PDIP 40 Microcontroller

pic-microcontrollers-examples-in-assembly-language-chapter-01-fig1-2
PIC16F887 QFN 44 Microcontroller

pic-microcontrollers-examples-in-assembly-language-chapter-01-fig1-3
PIC16F887 Block Diagram

PIC 16F877A PIN Diagram

Trong các bài học tiếp theo, cấu trúc phần cứng sẽ được nêu khá cụ thể và chi tiết. Trong series này sẽ nói nhiều hơn về các tập lệnh CCS sử dụng cho PIC 16f877a thông qua các bài tập.


No comments:

Post a Comment