[DTCS] Mạch nghịch lưu 220W - BeeLab

Tuesday, July 5, 2016

[DTCS] Mạch nghịch lưu 220W
Chúng ta cần quan tâm đến IC CD4047
Chức năng: tạo sóng vuông hai nửa chu kỳ.
Đây là ic gồm 14 chân đóng gói dạng dip 100T. Điện áp hoạt động trong khoảng từ 3 đến 15 V. Chúng ta cần quan tâm tới chức năng của các chân sau:
Chân 1 đầu vào tụ C
Chân 2 đầu vào điện trở R
Chân 3 đầu vào R-C tạo dao động với tần số định sẵn
Chân 10 đầu ra xung vuông bán chu kỳ dương
Chân 11 đầu ra xung vuông bán chu kỳ âm
Chân 7 cấp nguồn âm
Chân 14 cấp nguồn dương
Tần số của xung vuông ra được tính theo công thức:
T= 2,.48RC

Phân tích mạch điện:
Đầu tiên IC 4047 phát ra sóng vuông với hai nửa chu kỳ.Với C=0,1uF ta điều chỉnh biến trở để tần số hoạt động là 50Hz. Tín hiệu sóng vuông được xuất ra trên các chân 10,11 kích mở tran H1061,ở đây nó hoạt động như một khóa điện tử. Trasistor H1061 là tran công suất tầm trung nhiệm vụ trong mạch kích mở  tầng tran công suất lớn. Cụ thể khi có tín hiệu từ Ic lm358 đưa vào tran mở khi đó điện áp của tín hiệu được khuyếch đại đủ để kích mở cặp  tran D718. Cặp tran công suất D718 hoạt động như một khóa điện tử đóng ngắt liên tục với tần số 50Hz của bộ phát xung .Từ sự đóng ngắt này dòng điện qua biến áp thay đổi theo dạng tín hiệu sóng vuông .Ở chu kỳ dương cuộn L1 của phần sơ cấp được cấp nguồn , điện áp ở đầu ra được khuyếch đại theo tỷ số vòng dây của biến áp. Lúc này đầu ra là chu kỳ dương .Ngược lại ở chu kỳ âm cuộn L2 của phần sơ cấp được cấp điện ,điện áp đầu ra là chu kỳ âm của tín hiệu. Do đó đầu ra của biến áp điện áp là dòng điện xoay chiều tần số 50Hz ,dạng sóng vuông.

No comments:

Post a Comment