[Python] Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Python - BeeLab

Thursday, April 9, 2020

[Python] Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Python

Tổng quan ngôn ngữ Python

Guido Van Rossum là người sáng lập ra ngôn ngữ này. Ông tạo ra trong kì nghỉ giáng sinh của mình vào cuối năm 1989. Phiên bản đầu tiên ra đời năm 1991

Source code của Python mã nguồn mở, do tổ chức phi lợi nhuận Python Software Foundation quản lý. 

Python khá giống Perl, Ruby, Scheme, Smalltalk và Tcl.
Python được phát triển trong một dự án mã mở do một tổ chức phi lợi nhuận Python Software Foundation quản lý.
Python được phát triển để chạy trên nền Unix. Nhưng theo thời gian, nó đã "bành trướng" sang mọi hệ điều hành từ MS-DOS đến MAC OS, OS/2, Windows, Linux và một số điều hành khác thuộc họ Unix.
Python là ngôn ngữ bậc cao (high-level), có hình thức sáng sủa, cấu trúc rõ ràng, thuận tiện cho người mới học lập trình. Cho phép người sử dụng viết mã với số lần gõ phím tối thiểu.
Python cũng là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới.

Tại sao nên học Python

Trước khi học ngôn ngữ này, ít ra bạn cũng nên có chút hiểu biết sơ lược về ưu điểm của ngôn ngữ này so với các ngôn ngữ khác. PYTHON nổi lên với một số ưu điểm sau
- Cú pháp dễ đọc, dễ học.
- Thư việc phong phú (https://pypi.python.org)- Cộng đồng sử dụng lớn.- Nhu cầu tuyển lập trình viên Python cao.

Những điều mà Python có thể làm được


Lập trình robot
Lập trình game
Bảo mật mạng và máy tính

Lập trình web: YouTube, Google, Dropbox, Quora, Reddit, Instagram, Nasa, Firefox, Yahoo Maps,…
Data Analysis: Machine Learning, Data Visualization, Google Cloud, Image and Video Analysis,...
Lập trình ứng dụng: Ứng dụng lập trình bởi python có thể chạy trên nhiều hệ điều hành (Sublime Text, Blender)

No comments:

Post a Comment