[Tips] Kích thước cụ thể của hình ảnh trên các hệ thống mạng xã hội (Facebook, Instagram, ...) - BeeLab

Tuesday, February 4, 2020

[Tips] Kích thước cụ thể của hình ảnh trên các hệ thống mạng xã hội (Facebook, Instagram, ...)


Nhu cầu về sự hiện diện của phương tiện truyền thông xã hội mạnh mẽ đã tăng vọt trong năm 2016 và sẽ chỉ tăng sự nổi bật vào năm 2020. Đây là lý do tại sao bạn thực sự cần theo kịp với hồ sơ doanh nghiệp / thương hiệu / cá nhân của mình và để tối ưu hóa chúng với hình ảnh phù hợp để thể hiện bạn!

Hướng dẫn nhanh bên dưới giải thích cho bạn kích thước hình ảnh tốt nhất cho từng mạng xã hội và loại hình ảnh sẽ sử dụng. Mỗi nền tảng truyền thông xã hội lớn được liệt kê ở đây để bạn cập nhật với tối ưu hóa nền tảng truyền thông xã hội.

Ngoài ra đồ họa này hiển thị kích thước cụ thể và tôi cũng đã thêm một số mẹo và thông tin chi tiết rất nhanh để giúp bạn chú ý đến việc sử dụng ảnh nào trên nền tảng phương tiện truyền thông xã hội.

TẢI XUỐNG BẢN IN MỚI 2020 Cập nhật lần cuối: 4/12/2019

Chúc mọi người may mắn!

No comments:

Post a Comment