[Research] "Chất lượng" SCIE hay SCI? - BeeLab

Friday, May 25, 2018

[Research] "Chất lượng" SCIE hay SCI?

Trong trao đổi công việc, thông tin về công tác nghiên cứu khoa học hay các ấn phẩm khoa học chúng ta thường hay nghe rằng “tạp chí này, tạp chí kia thuộc SCI,ISI, chỉ số IF …”. Vậy, để mọi người có một cái nhìn sơ lược nhất về vấn đề này tác giả xin được đề cập ngắn gọn như sau:
Các chỉ số:
- ISBN (International Standard Book Number). Đây là mã số chuẩn quốc tế để xác định một quyển sách.
- ISSN (International Standard Serial Number) là mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản.
- IF: impact factor – chỉ số trích dẫn.
Phân loại:
- ISI (Institute for Scientific Information, ISI, Hoa Kỳ): cơ quan xét chọn chất lượng tạp chí.
- SCI (Science Citation Index) các tạp chí thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ  (khoảng 4000 tạp chí)
- SCIE (Science Citation Index Expanded) là SCI mở rộng, khoảng 7000 tạp chí.
- SSCI  (Social Science Citation Index)  khoảng 2000 tạp chí
- A&HCI (Arts & Humanities Citation Index) với khoảng 1.200 tạp chí xuất bản ISI lúc đầu (năm 1960) chỉ bao gồm tập hợp SCI. Về sau SCI  mở rộng  thành tập hợp SCIE 
Hiện nay, ISI còn bao gồm tập hợp SSCI và A&HCI . Như vậy, ISI là tập hợp bao hàm cả SCI, SCIE, SSCI và A&HCI với tổng cộng khoảng 10.000 tạp chí khoa học có chất lượng cao.

Tiêu chuẩn để "kết nạp" tập san vào danh bạ SCI và SCIE là như nhau. Do đó, đứng trên mặt lí thuyết, "chất lượng" của tập san SCI và SCIE không khác nhau. Điều này đúng, vì các tập san Mở và trực tuyến trong nhóm PLOS và BMC nằm trong SCIE có impact factor cao hay rất cao, không thua kém, thậm chí cao hơn, so với các tập san SCI. Chú ý là PLOS họ không quan tâm đến impact factor.
Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà một số nước như Tàu, Hàn Quốc (và hình như cả Nhật và Việt Nam) lại có xu hướng xem tập san trong SCIE là kém chất lượng hơn SCI! Có lẽ họ thấy trong danh mục SCI có nhiều tập san lâu đời hơn và danh giá, nên họ đánh giá các tập san này cao hơn SCI. Nhưng đã nói trên, đánh giá này không có cơ sở khoa học nào cả. Một cách để đánh giá chất lượng của tập san là xem impact factor hoặc các chỉ số tương tự hoặc hỏi các chuyên gia trong ngành.
Dưới đây là một lá thư của Thomson trả lời về khác biệt giữa tập san SCI và SCIE. Lá thư này khẳng định một lần nữa rằng hai nhóm tập san không khác nhau về tiêu chuẩn tuyển chọn (tức chất lượng). Nhưng cái khác nhau duy nhất là SCI thì có trong CD/DVD, còn SCIE thì chỉ có trên website trực tuyến. Điều này có nghĩa là việc một số nơi có xu hướng đánh giá chất lượng tập san SCIE không bằng SCI là một sai lầm, vì hai nhóm tập san này có tiêu chuẩn được tuyển chọn như nhau.
===========================
http://jmst.ntou.edu.tw/webdownload/SCIE_Letter.pdf

This letter is to explain the difference between Science Citation Index® (SCI) and Science Citation Index ExpandedTM (SCIE) databases.
We should be able to find all journals of SCI in SCIE database, but not all the journals of SCIE are available in SCI. Just in case you are wondering about the difference in journal quality between SCI and SCIE - please note that the evaluation of and acceptance of a journal for the SCI or the SCIE is essentially the same with ONE major difference. The only difference is the storage media. SCI is only available on CD/DVD format; however, SCIE is available online. Therefore, the main reason for this is obvious because of the space constraint on SCI.
If you have any questions about this, please do not hesitate to contact us. I may be reached at the e-mail address or telephone number below.

Sincerely, 
Gary Liang 
Senior Regional Manager 
gary.liang@thomsonreuters.com 
Tel: +886-2-8758-2310
===========================No comments:

Post a Comment