[English] Biết cách hỏi - chỉ đường trong tiếng Anh chỉ trong 5 phút! - BeeLab

Monday, November 27, 2017

[English] Biết cách hỏi - chỉ đường trong tiếng Anh chỉ trong 5 phút!


Trên đường phố, không có gì lạ lẫm với chúng ta khi nhìn thấy những người nước ngoài đang vất vả tìm đường, loay hoay lần mò trên những con phố như mê cung tại Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh. Vậy nếu người nước ngoài hỏi bạn, bạn có tự tin để trả lời?

Khi hỏi đường 

1. Excuse me, could you tell me how to get to The Old Quarter? 
-> Xin lỗi, bạn có thể chỉ cho tôi đường tới khu Phố Cổ được không?
2. Excuse me, do you know where the The Old Quarter is? 
-> Xin lỗi, bạn có biết khu Phố Cổ ở đâu không?
3. Excuse me, I’m looking for The Old Quarter 
-> Xin lỗi, tôi đang tìm khu Phố Cổ
4. Are we on the right road for The Old Quarter? 
-> Chúng tôi có đang đi đúng đường đến khu Phố Cổ không?
5. Is this the right way for The Old Quarter? 
-> Đây có phải là đường đến khu Phố Cổ không?
6. Could you show me on the map the way to The Old Quarter? 
-> Bạn có thể chỉ có tôi đường đến khu Phố Cổ trên bản đồ được không?
7. I have lost my way. 
-> Tôi bị lạc đường mất rồi.
8. Pardon me, could you tell me where The Old Quarter is? 
-> Xin lỗi, bạn có thể cho tôi biết khu Phố Cổ ở đâu không?
9. How far is it to The Old Quarter? 
Đi từ đây đến khu Phố Cổ thì bao xa?

Khi chỉ đường

1. It’s this way. 
-> Đi theo lối này.
2. You’re going in the wrong direction. 
-> Bạn đi nhầm đường rồi.
3. You should take this road. 
-> Bạn nên đi đường này.
4. Take the first on the left. 
-> Rẽ ở ngã rẽ đầu tiên bên trái.
5. Continue straight ahead for about 2 km. 
-> Cứ đi thẳng về phía trước khoảng 2 km.
6. At the first crossroad, turn to the left. 
-> Ở ngã tư đầu tiên thì rẽ trái.
7. Turn around, you are going in the wrong way. 
-> Quay lại đi, bạn đang đi sai đường đấy.
8. Go over the roundabout then turn left. 
-> Đi qua vòng xuyến thì rẽ trái
9. Turn right at the T – Junction. 
Đi đến ngã ba thì rẽ phải.

No comments:

Post a Comment