[Tips] Hướng dẫn Crack Win và Office bằng 1 cái click chuột (KMSAuto) - BeeLab

Friday, August 25, 2017

[Tips] Hướng dẫn Crack Win và Office bằng 1 cái click chuột (KMSAuto)
Bước 2:
- Tắt phần mềm diet virut (nếu có)
- Ngắt kết nối Internet
Bước 3: Giải nén file vừa download và chạy file bằng quyền Admin giống hình 1


Hình 1 

Bước 4: Nếu Crack Office thì click vào giống hình dưới (crack win thì click windows)


Hình 2
Chờ nó hiện như hình bình dưới là bạn đã hoàn thành. Chúc các bạn thành công!

No comments:

Post a Comment