[3D PRINTER] Danh Sách Phần Mềm Điều Khiển Máy In 3D - BeeLab

Saturday, June 10, 2017

[3D PRINTER] Danh Sách Phần Mềm Điều Khiển Máy In 3D

Beelab xin tổng hợp danh sách các phần mềm điều khiển máy in 3D – xử lý File in 3D – Khởi tạo mã Gcode cho máy in 3D.
Không nhất thiết phải dùng tất cả, nhưng nếu bạn đang chế máy in 3D Reprap hoặc muốn nâng cao chất lượng tạo hình thông qua phần mềm tối ưu tạo mẫu nhanh. Thì nên thử vọc xem, biết đâu có thể nâng cao năng suất in mô hình.
Để cập nhật thông tin đầy đủ nhất, mời các bạn tham gia thảo luận cách điều khiển máy in 3D.
Phần mềm điều khiển máy in 3D và khởi tạo mã Gcode
www.linuxcnc.org LinuxCNC là phần mềm mã nguồn mở chạy ngay trên hệ thống điều khiển máy, chẳng hạn như máy CNC, máy cắt plasma, robot công nghiệp, hexapod, đặc biệt là máy in 3D Reprap (Fab@home…)
Slic3r. Công cụ tại mã Gcode cho máy in 3D mã nguồn mở. Một trong những phần mềm căn bản nhất.
replicat.org ReplicatorG là phần mềm mã nguồn mở cực kỳ nổi tiếng. Một số loại máy in 3D đang chạy phần mềm ReplicatorG : MakerBot Replicator, Thing-O-Matic, CupCake CNC, các loại máy in 3D RepRap…
KISSlicer http://kisslicer.com
Skeinforge reprap.org/wiki/Skeinforgefabmetheus.crsndoo.com  Skeinforgela là tập hợp các mã lệnh Python làm nhiệm vụ chuyển đổi mô hình 3D sang các mã chỉ dẫn Gcode cho máy in 3D Reprap
Ultimaker Cura Phần mềm được các Rapreper sử dụng rộng rãi.
Creation Workshop Phần mềm cắt lớp mô hình 3D và điều khiển máy in 3D công nghệ SLA (UV DLP).
GCodePrintr for Android  gcodeprintr.dietzm.de,  trước đây nó là phần mềm giả lập điều khiển máy in 3D chạy trên thiết bị Android (Android application vailable) dietzm.de/gcodesim
RepRap Phone Host, Windows mobile phone application bananna3d.com/reprapphonehost.php
Mach3 CNC software addon dùng cho phần mềm in 3D: cnc2printer3d.wordpress.com/software
Phần mềm điều khiển máy in 3D từ xa
Printerface
octoprint.orgprinttopeer.com
github.com/repetier/Repetier-Server
botqueue.com BotQueue cho phép điều khiển nhiều máy in 3D thông qua kết nối internet. Dựa trên nền tảng công nghệ đám mây, và hoàn toàn miễn phí.
(Đang cập nhật tiếp….)

No comments:

Post a Comment