Điểm giữa kì và cuối môn Cơ sở lập trình VDK. - BeeLab

Friday, December 23, 2016

Điểm giữa kì và cuối môn Cơ sở lập trình VDK.3 comments:

  1. oh yead có điểm rồi ^^

    ReplyDelete
  2. thầy ơi koi lại điểm thi cua e vs. sao e đi thi k có điểm bạn hảo k đi thi lại có điểm có nhầm lẫn gì không thầy

    ReplyDelete
  3. thầy ơi koi lại điểm thi của e với. sao e đi thi lại không có điểm bạn hảo k đi thi lại có điểm vậy cos nhầm lẩn gì không thầy

    ReplyDelete