[English] ex viết tắt của từ gì? ex là gì? ex nghĩa là gì? - BeeLab

Thursday, November 17, 2016

[English] ex viết tắt của từ gì? ex là gì? ex nghĩa là gì?

ex viết tắt của từ gì? ex là gì? ex nghĩa là gì?

"ex" trong trường hợp là từ viết tắt thì thường được hiểu là từ viết tắt của "example" có nghĩa tiếng việt là "ví dụ", tuy nhiên có rất nhiều tranh cãi cho trường này, đầu tiên là "ex" nguồn gốc của từ viết tắt này là ở đâu? không ai xác định được tuy nhiên ý được tán đồng nhiều nhất là từ thói  quen viết tắt của học sinh hay sinh viên, vấn đề thứ hai là dùng "ex" để viết tắt cho "example" thì có hợp lý không khi mà từ "Exercise(s)" cũng có thể được viết tắt thành "ex". Cuối cùng thì các nhà ngôn ngữ học hoặc các giáo viên tiếng anh bản địa khuyên rằng khi dùng từ viết tắt cho từ "example" thì nên dùng từ viết tắt là "e.g.".

Tuy nhiên nếu một số văn bản hay tài liệu có sử dụng từ này theo dạng câu trúc bên dưới

ex:
- ví dụ một cái gì đó
- ví dụ gì đó.
Thì bạn hoàn toàn có thể hiểu nghĩa của nó là "example (ví dụ)"

Trong trường hợp nếu ex đi kèm với một từ nào đó khác, hay nói cách khác ex là mạo từ trong tiếng anh dùng để miêu tả cái gì đã cũ, cái trước đó, và thường đứng trước danh từ, thông thường người ta hay nói là:

  • ex-boyfriend: bạn trai cũ.
  • ex-girlfriend: bạn gái cũ.
  • ex-wife: vợ cũ.
  • ex-husband: chồng cũ.
  • my ex: người yêu cũ của tôi.
  • ex warehouse: nhà kho cũ.
  • ex stock: cổ phiếu cũ.

Một số ngoại lệ khi EX là từ viết tắt, tuy hiếm gặp nhưng cũng có thể bạn sẽ gặp ở đâu đó, cũng tránh phân biệt nhâm với mạo từ:

  • ex = exercise(s) = bài tập về nhà.
  • ex  = exciter = người xúi giuc (dễ nhầm sang xe Exciter)
  • ex VAT = excluding VAT = chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (cẩn thận nhầm nghĩa "cũ" của mạo từ).

No comments:

Post a Comment