Mở toàn bộ liên kết ra tab mới của trình duyệt cho Blogger - BeeLab

Wednesday, October 12, 2016

Mở toàn bộ liên kết ra tab mới của trình duyệt cho Blogger

Thông thường, nếu muốn người đọc không rời khỏi blog của mình khi click vào một liên kết bất kì thì chúng ta thường thêm thuộc tính target="_blank" trong link. Cách này có vẻ thủ công nên hơi bất tiện khi thực hiện cho hàng loạt liên kết trên blog. Có một số thủ thuật giúp mở tất cả link ở cửa sổ mới nhưng nhìn chung đều dựa vào javascript và chưa cơ động lắm khi muốn tùy biến. Nay mình giới thiệu một cách làm khác không sử dụng javascript mà dùng chính thuộc tính base trong HTML. Chèn đoạn sau bên dưới thẻ <head> trong template:
<base target='_blank'/>
Save lại, thế là tất cả link trên blog của bạn sẽ được mở ở tab mới trong trình duyệt web. Quá nhanh và đơn giản.

Mở rộng ra, khi ta kết hợp với các lệnh điều kiện <b:if> của blogspot thì sẽ dễ dàng tùy biến cho thủ thuật.

Cách 1:

Ví dụ: Mở liên kết trên tab mới chỉ ở trang chủ thì ta chèn như thế này
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
< base target='_blank'/>
< /b:if>

Đối với trang đọc bài thì thế này:
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
< base target='_blank'/>
< /b:if>
Đối với một trang bất kì :
<b:if cond='data:blog.url == "URL trang bất kì"'>
< base target='_blank'/>
< /b:if>

Cách 2. Chèn tự động cho các trang định trước.

Đoạn script được cung cấp của anhvo có khả năng nhận dạng các link địa chỉ mà ta không muốn cho khách rời khỏi sau khi click vào đó. Nó sẽ tự động cho target=_blank đối với các trang không có trong danh sách. Cách thức thực hiện cũng đơn giản như sau:
1. Bạn truy cập vào Blogger > Mẫu (Template) > Edit HTML (Chỉnh sửa HTML)
2. Tìm (Ctrl-F) đoạn mã : </body> Và thêm vào trước nó đoạn code bên dưới:
<script type="text/javascript">   
//<![CDATA[    
function changetargetlink(x){    
var a = document.getElementsByTagName('a');    
var args = changetargetlink.arguments;    
for(var i in a){    
a[i].target = "_blank";    
a[i].rel = "_blank";    
for(var j=0;j<args.length;j++){    
if(a[i].href.match(args[j])){    
a[i].target = "";    
a[i].rel = "";    
}}}}    
changetargetlink('vocongphat.info','beeetech.org');    
//]]>    
</script>
Trong đó namkna.blogspot.comdemo-namkna.blogspot.com là các trang không áp dụng thuộc tính target=_blank
- Nếu chỉ muốn áp dụng cho blog mình thì bạn thay đoạn:
changetargetlink('...','...');  

No comments:

Post a Comment