[Lập trình C] Ôn tập - Bài tập mẫu - BeeLab

Friday, November 4, 2016

[Lập trình C] Ôn tập - Bài tập mẫu


//chuong trinh nhap mang co dieu kien--------------------------
void nhap()
{
 printf("Nhap so phan tu ban muon N = ");
 scanf("%d",&n);
 if(n<10)
 {
 for(i=0;i<n;i++)
 {
  printf("Nhap gia tri phan tu thu a[%d]= ",i);
  scanf("%d",&a[i]);
 }
 }
 else
 {
  printf("Nhap gia tri phan tu phai nho hon 10 ");
 }
}
// chon chuonh trinh thuc hien---------------------------------
void chon_mode()
{
 printf("\n------------------------\n");
 printf("  MENU  \n");
 printf("1. Tinh tong so phan tu chan, le \n");
 printf("2. So luong phan tu chan le \n");
 printf("3. Max, Min va vi tri cua chung\n");
 printf("4. Sap xep mang theo thu tu giam dan \n");
 printf("0. Exit\n");
 printf("chon chuong trinh can su dung: ");
 scanf("%d", &mode);
}
// chuong trinh tinh tong--------------------------------------
void tinhtong()
{
 tong=0;
 for(i=0;i<n;i++)
 {
  tong=tong+a[i];//tinh tong gia tri phan tu mang
  if(a[i]%2==0)
  {
   tongchan=tongchan+a[i];//tinh tong chan
  }
  else
  {
   tongle=tongle+a[i];//tinh tong le
  }
 }
 printf("Tong mang: %d\n",tong);
 printf("Tong chan: %f, so phan tu chan: %d \n",tongchan,dem);
 printf("Tong le: %d, so phan tu le: %d \n",tongle,n-dem);
}
// chuong trinh tinh tong--------------------------------------
void soluong()
{
 tong=0;
 for(i=0;i<n;i++)
 {
  if(a[i]%2==0)
  {
   dem=dem+1;//dem so phan tu chan
  }
 }
 printf("So phan tu chan: %d \n",dem);
 printf("So phan tu le: %d \n",n-dem);
}
// chuong trinh tim max min va vi tri cua chung ---------------------
void maxmin()
{
 max=a[0];
 for(i=0;i<10;i++)
 {
  if(max<a[i])
  {
   max=a[i];
   vitri=i;
  }
 }
 // xuat
 printf("Max:%d tai vi tri a[%d]",max,vitri);
}
// chuong trinh sap xem tang giam cac phan tu trong mang---------------------
void sapxep()
{
 
 for(i=0;i<N-1;i++)
 {
  for(int j=i+1;j<N;j++)
  {
   if (a[i]>a[j])
   {
    tam=a[i];
    a[i]=a[j];
    a[j]=tam;
   }
  }
 }
 printf("mang moi sap xep la: ");
 for (i=0; i<N;i++)
 {
  printf("%d ",a[i]);
 }
}
//chuong trinh thoat------------------------------------------
void thoat()
{
 exit(0);
}
//chuong trinh chinh-------------------------------------------
void main()
{
 nhap();
 chon_mode();
 switch (mode)
 {
 case 0: thoat(); break;
 case 1: tinhtong(); break;
 case 2: soluong(); break;
 case 3: maxmin(); break;
 case 4: sapxep(); break;
 }
 getch();
}

1 comment:

 1. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you could do with some pics to drive the
  message home a bit, but instead of that, this is excellent blog.
  A great read. I'll certainly be back. #Bán_điều_hòa_cũ_An_Phúc
  Điện lạnh An Phúc đã tham gia khóa học #seoconghuong
  dưới sự giảng dạy của Thầy #Hà_Tuấn_Khang các từ khóa #bandieuhoacuanphuc #suadieuhoaanphuc #lapdieuhoaanhuc #baoduongdieuhoaanphuc đã chuyển biến rõ rệt với phương pháp #seoconghuong #trendy #Signal_buiding #user_is_king
  Quý khách có nhu cầu #muadieuhoacu vui lòng liên hệ:
  http://chuyendieuhoa.com/mua-dieu-hoa-cu-209.html
  https://www.facebook.com/anphucpro/

  ReplyDelete