[Điện tử cơ bản] Bài 1 - Điện trở và biến trở - BeeLab

Friday, October 28, 2016

[Điện tử cơ bản] Bài 1 - Điện trở và biến trở


1.Điện tr.
Tác dng: Dùng đ hn chế dòng đin. Chính xác hơn là tạo ra dòng điện có giá
trị xác đnh nhờ đnh luật Ôm th tính đưc.

Phân loại: Trên th trưng nhiều loại điện trở khác nhau. Tu nhiệm vụ của
bạn mà dùng các loại trở khác nhau.
hiu điện trở trong sơ đồ mạch:  

Hình ảnh của 1 s loi tr.1.2. Cách đọc giá trị của điện tr:
Giá tr ca điện tr đưc vẽ trên thân điện tr. Đối vi điện trở 4 vạch màu thì 3 vch đu tn biểu th giá trị ca điện tr, vạch thứ 4 là sai s ca điện tr. Màu biểu th giá trị ca điện trở và sai s ca điện trở thể hiện trong bng sau:


Các bạn cần nhớ thứ tự: Đen – Nâu – Đỏ – Cam – Vàng – Lục – Lam – Tím – Xám – Trắng ứng với các chữ số từ 0 –> 9.

* ch đọc giá trị điện trở:+  Đối vi điện trở 4 mu: 3 vạch giá trị thì 2 vch đu đọc là 2 số, vạch th 3 là vạch mũ. Giá trị ca điện tr bng: 2 vạch. 10 mũ vạch 3. Vch th 4 là sai số.

+ Đối vi điện trở 5 vạch và 6 vch: 3 vạch đu đọc liền nhau là giá tr điện tr, vạch thứ 4 là mũ, vạch thứ 5 là sai số. Giá trị ca điện tr bng: 3 vch. 10 mũ vạch 4. Vạch thứ 5 là sai số.

+ Đối vi điện trở dán(chip-resistor): Giá tr ca điện trở bng: 2 số đu. 10 mũ
số thứ 3.
dụ:
+ Đối vi điện trở nh hơn 10 Ôm(Ohm):

Giá tr ca điện tr bng : vạch 1+ vạch 2 chia cho 10 mũ vch 3.

Vạch 3: đen =0 ;vàng = 1; bạc 2;

dụ:1.3. Biến tr:
Ngoài các điện trở giá trị không thay đi như trên còn có một số loại điện trở giá trị th thay đổi đưc theo một điều kiện nào đó.

+ Quang tr là điện trở giá trị thay đổi theo cưng độ sáng chiếu vào đin tr.+ Biến trở nhiệt: giá trị thay đổi theo nhiệt độ.

+ Loại biến trở chúng ta hay gặp nhất là loại biến trở chúng ta thể thay đổi
bằng ch xoay vít.No comments:

Post a Comment