[Autocad] Autocad 3D cơ bản - BeeLab

Monday, October 31, 2016

[Autocad] Autocad 3D cơ bản

Các hiển thị thanh công cụ trong bản vẽ 3d ; Bấm chọn file mới : bấm vao file – chọn New – chọn acadiso . nhấp hiển thị thanh công cụ ; bấm chuột phải phía trên – chon Orbit ( dùng để xoay ) chọn USC ( dùng để đo kích thước ) chọn View ( xem các góc ) chọn Visual styles ( tô màu khối và trở lại 2d )
* chuyển qua 3d bấm trên thanh công cụ View – chọn SW Isometric .
( BOX ) Hình hộp chữ nhật             ( SPhere ) vẽ mặt cầu
 (Cylinder ) vẽ khối trụ                    ( Su ) Trừ khối ( đục lỗ ). vd ; bấm SU inter lick vào
khối trừ   inter – nhấp vào khối bị trừ inter. ok
 (Cone ) vẽ hình nón                      ( UNI ) Cộng khối ; các khối lại thành 1 khối
* Đo kích thước trong bản vẻ 3đ ; bấm ucs inter – chon N inter – 3 inter – kích chọn 3 điểm theo chiều muốn đo . xong bấm DLi inter – chọn điểm đo . ( có thể dùng thanh công cụ )
* (BO ) Ghép các đường line lại thành 1 khối . ( 2d ) chỉ đè lên đường biên .
* ( PE ) Ghép các đường line thành 1 khối không đè lên đường biên ; bấm PE inter – chọn M inter – chọn đối tượng inter – Y inter – J inter – inter-inter . ok
*( EXT ) Biến đối tượng 2d thành 3d .
* ( ROTATE3D ) Xoay đối tượng ( theo chiều đinh ốc ) ; bấm ROTATE3D inter – chọn đối tượng inter- kích vào 2 điểm xoay .
*( REV ) Tạo khối dạng tròn xoay trong 3d  . ( xoay theo chiều dinh ốc )
*( CHA ) giác góc trong 3d .
*( SL ) Lệnh cắt khối qua 3 điểm trong 3d .
– chọn SL inter – chọn đối tượng inter- bấm 3 inter – kich vao 3 điểm inter
No comments:

Post a Comment