[Arduino] Tự học lập trình Arduino 2 - Một chương trình Arduino có những gì?  - BeeLab

Tuesday, October 18, 2016

[Arduino] Tự học lập trình Arduino 2 - Một chương trình Arduino có những gì? 


setup() và loop()


Một chương trình cơ bản bao gồm hai phần chính đó là setup() (cài đặt) và loop() (vòng lặp). Vậy chức năng của chúng là gÌ?

setup() là nơi bạn có thể khai báo các giá trị biến, khai báo thư viện, thiết đặt thông số...

 • Nó sẽ chạy một lần duy nhất sau bạn cấp nguồn cho arduino, cho đến khi bạn reset lại hệ thống.
loop() sẽ khởi động sau khi khi setup() chạy xong, đây là nơi các chương trình của bạn được lặp đi lặp lại cho đến khi bạn thôi cấp nguồn cho arduino. Vậy tại sao cần phải lặp?
 • Đơn giản là để công việc được duy trì hoạt động và số liệu sẽ được cập nhật liên tục.

Bất cứ khi nào bạn nhất nút Reset, chương trình của bạn sẽ trở về lại trạng thái như khi Arduino mới được cấp nguồn.
Quá trình này có thể được miêu tả như sơ đồ dưới đây


Ví dụ

int led = 13;
void setup() {        
 pinMode(led, OUTPUT);   
}

void loop() {
 digitalWrite(led, HIGH); 
 delay(1000);      
 digitalWrite(led, LOW);
 delay(1000); 
}

Giải thích

Khi bạn cấp nguồn cho Arduino, lệnh “pinMode(led, OUTPUT);” sẽ được chạy 1 lần để khai báo.
Sau khi chạy xong lệnh ở setup(), lệnh ở loop() sẽ được chạy và được lặp đi lặp lại liên tục, tạo thành một chuỗi:

digitalWrite(led, HIGH); 
delay(1000);      
digitalWrite(led, LOW);
delay(1000);
digitalWrite(led, HIGH); 
delay(1000);      
digitalWrite(led, LOW);
delay(1000);
digitalWrite(led, HIGH); 
delay(1000);      
digitalWrite(led, LOW);
delay(1000);
……


2 comments:

 1. Hay quá thầy ơi thầy có thời gian thì viết thêm cho tụi e nha

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete