[Arduino] Tự học lập trình Arduino 1 - LÀM QUEN VỚI ARDUINO IDE - BeeLab

Tuesday, October 18, 2016

[Arduino] Tự học lập trình Arduino 1 - LÀM QUEN VỚI ARDUINO IDE

I. Arduino IDE là gì?
Intergrated Development Environment (IDE) là công cụ được sử dụng để lập trình cho các board Arduino.

II. Làm thế nào sử dụng IDE?

1. Cài đặt Java Runtime Environment (JRE)

* Vì Arduino IDE được viết trên Java nên bạn cần phải cài đặt JRE trước Arduino IDE *
  • Bước 1: Truy cập vào địa chỉ  http://www.oracle.com/
  • Bước 2: Đánh dấu vào "Accept License Agreement" và chọn tải phiên bản phù hợp với hệ điều hành của bạn.
  • Bước 3: Chọn vào file vừa download và tiến hành cài đặt.
Lưu ý: các bạn xài Win10 đã có JRE sẵn

2. Cài đặt: (Arduino IDE 1.6.7)

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ http://www.vocongphat.info/, tìm "Phần mềm lập trình Arduino" để tải về. Hoặc vào địa chỉ http://arduino.cc/ để tìm phiên bản phù hợp.


Trong trang download tìm đến vị trí giống hình bên dưới.
    Ở đây ta có các tùy chọn dowload:
        - Bản cài đặt dành cho Windows, Thư mục cài đặt sẵn trong file nén ZIP.
        - Phiên bản cho Mac OS X.
        - Bản cài cho Linux 2 phiên bản 32 bit và 64 bit.
        - Source code củ phần mềm vì đây là phần mềm mã nguồn mở.
Trong bài bày sẽ hướng đẫn dùng bản cài đặt dành cho Windows. bạn hãy down mục Windows Installer.


Bước 2: Cài đặt
Sau khi tải về ta đượng file ArduinoForVisualStudio.msi chay file đó và làm như hình bên dưới.

Vậy là ta đã hoàn tất việc cài đặt. Bây giờ ta sẽ thấy có shortcut của arduino IDE ở ngoài màn hình desktop và chúng ta đã có thể bắt đầu với những bài code mẫu.

3. Cài đặt Driver


Tại hướng dẫn cài đặt trên driver cho arduino board đã được cài sẵn nên phần hướng đẫn này chỉ dành cho bạn nào dùng thư mục cài đặt sẵn trong file nén ZIP.

Chọn Start Menu, click chuột phải "Computer", và chọn"Manage".


Instal-arduino-drivers-3.png

Chọn "Device Manager" phía bên trái, tìm dòng "Unknown
device" hoặc "Arduino *Board Name*" phía dưới "Other devices"
Instal-arduino-drivers-4.png

Click chuột phải vào "Unknown device" hoặc "Arduino *Board Name*" và chọn "Update Driver Software".
Instal-arduino-drivers-5.png

Instal-arduino-drivers-6.png
Sau đó chọn "Browse my computer for Driver software"
Instal-arduino-drivers-7.png
Instal-arduino-drivers-8.png
Cuối cùng chon Browse và tìm đến thư mục chứ file cài driver trong thư muc arduino( ví dụ trên máy của tôi là F:\Program Files\arduino-1.0.5\drivers)Nếu windows hiện thông báo này hãy chọn "Install this driver software anyway".
Instal-arduino-drivers-9.png
Instal-arduino-drivers-10.png
Instal-arduino-drivers-11.png

III. Sử dụng Arduino IDE

1. Giao diện2. Vùng lệnh

Bao gồm các nút lệnh menu (File, Edit, Sketch, Tools, Help) và các icon cho phép sử dụng nhanh các chức năng thường dùng của IDE. 

3. Vùng viết chương trình

Là nơi mà bạn sẽ viết các đoạn mã của mình tại đây.

4. Vùng thông báo

Những thông báo từ IDE sẽ được hiển thị tại đây.

5. Quy trình trong Arduino

Chương trình Arduino sẽ chạy các lệnh cài đặt một lần sau đó sẽ cho chạy lặp đi lặp lại đoạn chương trình.


No comments:

Post a Comment