Thông báo đến lớp chủ nhiệm - BeeLab

Tuesday, September 27, 2016

Thông báo đến lớp chủ nhiệm

Thông báo số 1
Danh sách cảnh cáo học vụ. Mọi trường hợp phản hồi cho thầy trước14h, ngày 27/09/2016. sau thời gian trên danh sách sẽ thực thi chính thức  danh sách Cao Đẳng và Trung Cấp ban cán lớp xem thông tin giúp thầy có thành viên nào gặp vấn đề thì báo ngay cho thầy!

Thông báo số 2
Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.Hồ Chí Minh thông tin chi tiết tại đây và mẫu đăng kí tại đây

Thông báo số 3
Đăng ký tham quan doanh nghiệp chi tiết tại đây mẫu đăng kí tại đây


Các e chú ý thời gian thực hiện các thông báo.
ban cán lớp xem và thông báo cho các bạn giúp thầy!!

No comments:

Post a Comment