[English] Pronunciation - Thế nào là IPA (IPS) - BeeLab

Sunday, September 11, 2016

[English] Pronunciation - Thế nào là IPA (IPS)


151025english03-5caf9

Việc học bảng chữ cái này sẽ giúp bạn nhận biết các mặt chữ cái có trong tiếng Anh. Ngoài ra, đây cũng là bước đầu tiên để học tiếng Anh, áp dụng cho bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Tuy nhiên, bảng chữ cái này là chưa đủ để giúp bạn có thể phát âm thật chuẩn. Bạn có để ý rằng khi tra từ điển, các từ vựng đều có một dòng ký hiệu bên dưới, ví dụ như:

international - quốc tế

/ˌɪn tərˈnæʃ ə nl/ 


Hay

inspiration - sự truyền cảm hứng

/ˌɪn spəˈreɪ ʃən/ 

Ngay cả bảng chữ cái thông thường cũng có những ký tự này.
151025english02-67d98
Đó chính là những ký hiệu được dùng trong Bảng chữ cái phát âm quốc tế IPA (International Phonetic Alphabet). Nhưng biết vậy thôi, bạn có đọc đúng được tất cả những ký hiệu đó không?

151025english01-e52bc
Bảng chữ cái phát âm quốc tế IPA

Cách đọc bảng chữ cái phát âm IPA

Từ ngữ trong tiếng Anh cũng giống như tiếng Việt, đều được cấu thành từ 2 thành phần chính, đó là nguyên âm (vowel) và phụ âm (consonant). Các bạn có thể thấy trong hình minh họa dưới đây.

151025english04-4061d
151025english06-8588e
Tuy nhiên, tiếng Anh có một điểm khác biệt, đó là nguyên âm đôi - dipthongs.

151025english07-73ea5
Phát âm chuẩn được những thành phần này sẽ chính là nền tảng giúp bạn từng bước phát âm từng từ ngữ trong tiếng Anh, và rộng ra là nói được một câu hoàn chỉnh theo đúng "chuẩn".

Hãy xem video dưới đây để biết cách đọc bảng chữ cái này nhé!


Bạn có thể tải một số ứng dụng trên điện thoại di động của bạn để luyện tập như: English Phonetics,... 

No comments:

Post a Comment