[Tips] Thủ thuật Excel - BeeLab

Monday, July 4, 2016

[Tips] Thủ thuật Excel

1. Thay màu giữa các dòng khác nhau trong Microsoft Excel

Trước tiên, các bạn mở Excel và chọn vùng dữ liệu cần đổ màu, hoặc nhấn Ctrl + A để chọn toàn bộ:
Thay màu giữa các dòng khác nhau trong Microsoft Excel
Chọn tiếp tab Home ở bên trên và Styles > Conditional Formatting:
Thay màu giữa các dòng khác nhau trong Microsoft Excel
Menu có dạng drop – down hiển thị, các bạn chọn New Rule:
Thay màu giữa các dòng khác nhau trong Microsoft Excel
Cửa sổ New Formatting Rule hiển thị, nhấn nút ở phía cuối màn hình với tên là: Use a Formula to Determine Which Cells to Format. Nếu trường dữ liệu trống, các bạn sử dụng công thức như dưới đây:
=MOD(ROW()/2,1)>0
Cửa sổ New Formatting Rule sẽ trông giống như hình dưới:
Thay màu giữa các dòng khác nhau trong Microsoft Excel
Nhấn nút Format, sau đó chọn màu để sử dụng, nhấn tiếp OK:
Thay màu giữa các dòng khác nhau trong Microsoft Excel
Chế độ xem trước màu – Color Preview hiển thị trên cửa sổ New Formatting Rule như hình dưới, nhấn OK:
Thay màu giữa các dòng khác nhau trong Microsoft Excel
Và phần dữ liệu trên bảng tính của bạn sẽ được đổ màu dựa theo giá trị và quy luật áp dụng. Ví dụ như hình dưới:
Thay màu giữa các dòng khác nhau trong Microsoft Excel
Nếu muốn thay đổi lại màu hoặc thêm, bớt dòng dữ liệu thì chúng ta chỉ cần chọn thêm ô tương ứng, sau đó chọn Conditional Formatting > Manage Rules:
Thay màu giữa các dòng khác nhau trong Microsoft Excel
Cửa sổ Conditional Formatting Rules Manager xuất hiện, nhấn nút Edit Rule:
Thay màu giữa các dòng khác nhau trong Microsoft Excel
Chúng ta sẽ được quay trở lại phần Edit Formatting Screen, tại đây các bạn hãy điều chỉnh và thiết lập điều kiện để thay đổi theo ý muốn:
Thay màu giữa các dòng khác nhau trong Microsoft Excel
Chúc các bạn thành công!

No comments:

Post a Comment