[VDK] Hướng dẫn cài đặt Proteus và mô phỏng Arduino trên proteus - BeeLab

Tuesday, July 12, 2016

[VDK] Hướng dẫn cài đặt Proteus và mô phỏng Arduino trên proteus

Để mô phỏng được Arduino trên proteus thì chúng ta cần phải download thư viện arduino cho proteus. Để có được thư viên này các bạn cần truy cập vào đây


Sau khi download về các bạn chép 2 file ARDUINO.IDX và ARDUINO.LIB vào thư mục: 
Proteus 7:C:Program Files (hoặc x86) /Labcenter Electronics/Proteus 7 Professional/LIBRARY
Proteus 8:C:Program Files (hoặc x86) /Labcenter Electronics/Proteus 8 professional/DataLIBRARY
Trong thư viện này hổ trợ 5 loại board Arduino khác nhau trong đó gồm có Arduino Uno, MEGA, NANO, LILYPAD và UNO SMD và một cảm biến siêu âm Untrasonic.
Sau khi chép xong chúng ta khởi động Proteus lên vào thư viện linh kiện bằng cách bấm phím P và gõ từ khoá là ARDUINO chúng sẽ hiện ra danh sách các board hiện có ở đây tôi chọn Arduino Uno.
hinh mo phong
Lưu ý chúng ta cần phải cấp nguồn vào 2 chân 5V và Gnd trên mạch như hình trên
Tạo File Hex
Chúng ta cần phải có file Hex để cung cấp cho proteus và khi bấm play chương trình mới hoạt động được. Cách tạo file Hex trên Arduino IDE như sau:
Click vào File chọn Preferences

Click Preferences-->check vào compilation và OK

Sau đó tiếp tục bấm 
Chương trình sẽ tự động built một file hex được lưu ở đường dẫn như hình dưới

Các bạn chép file hex ra một thư mục nào đó sau đó mở proteus lên và double click vào Aruino Uno

Bấm vào nơi lưu file hex ở trên chọn tiếp Open, OK và Play

No comments:

Post a Comment