[Blogger] CÁCH CHÈN KHUNG CHỨA CODE ĐẸP CHO BLOGGER - BeeLab

Monday, July 18, 2016

[Blogger] CÁCH CHÈN KHUNG CHỨA CODE ĐẸP CHO BLOGGER

CÁCH CHÈN KHUNG CHỨA CODE ĐẸP CHO BLOGGER Đầu tiên các vào Mẫu/ Chỉnh sửa HTML, sau đó bạn tìm thẻ ]]></b:skin> (mẹo nhấn tổ hợp phím Ctrl + F dán ]]></b:skin> rồi Enter).

Dán đoạn code dưới đây trước thẻ ]]></b:skin>

Code:

*khung chua code*/ 
pre.code { display: block; 
font: 1em 'Courier New',Fixed, 
monospace; font-size: 100%; color: #666666; 
background: #fff ; overflow: auto; 
text-align: left; border: 1px solid #99cc66; 
padding: 0px 20px 0 30px; margin: 
1em 0 1em 0; line-height: 17px; max-height:300px}

color: #666666 là màu chữ trong khung
background: #fff là màu nền của khung
border: 1px solid #99cc66; là độ rộng đường viền (1px) và màu đường viền (#99cc66)
max-height:300px là chiều cao tối đa.
BẢNG MÃ MÀU TẠI ĐÂY

Sử dụng khi viết bài:
Khi viết bài đến lúc bạn muốn đặt code thì bạn chuyển sang chế độ soạn HTML sau đó dán đoạn code sau vào:

<pre class="code">
Đặt code vào đây
</pre>

DEMO:

Đặt code vào đây

No comments:

Post a Comment