[Tip Blog] Chèn khung Comment Facebook vào Blogspot. - BeeLab

Monday, July 11, 2016

[Tip Blog] Chèn khung Comment Facebook vào Blogspot.

Facebook rộng tới mức mà không ai không chui vào ^_^. Việc sử dụng Facebook làm những chức năng trên Website, Blog cũng là những đáp ứng hay cho người vào xem. Ngoài ra Facebook sẽ giúp bạn tăng đáng kể lượt truy cập qua những tiện ích chia sẻ, Page và Comment Facebook.

   Lợi ích khi sử dụng bình luận bằng Facebook cho Blogspot: Mỗi người dùng bình luận FB là đã chia sẻ bài viết, liên kết đó trên trang cá nhân của họ. Vì thế việc sử dụng Comment này giúp Blog của bạn được chia sẻ nhiều hơn. Nội dung được quảng bá rộng rãi hơn.

Hướng Dẫn Tạo Comment Facebook Cho Blogspot
Bước 1: Các bạn vào bảng điều khiển Blogger -> Mẫu (Template) -> Chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
Bước 2: Ctrl + F tìm tới thẻ đóng </head> và dán code dưới đây ngay bên trên nó:
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var purl= location.href;
var fb_href = purl.substring(0,purl.indexOf(".html")+5);
var fbcm ='<div class="fb-comments" data-href="'+fb_href+'" data-num-posts="5" data-width="650"></div>';
//]]>
</script>
Trong đó:
data-num-post="5": là số bình luận hiển thị ra
width="650": bằng độ rộng của khung comment.
Bước 3: Bạn tìm tới <body> và dán đoạn code dưới đây ngay dưới nó:
<div id='fb-root'/>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
Bước 4: Bạn tìm tới đoạn: <b:include data='post' name='post'/> và dán đoạn code dưới đây ngay bên dưới nó"
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<script type='text/javascript'>
document.write(fbcm);
</script>
</b:if> 
Bước 5: Lưu mẫu lại và xem kết quả
Chú ý: Đoạn tìm ở bước 4 là theo mẫu chung, bạn hoàn toàn có thể tìm với vị trí mà bạn muốn để comment Facebook theo ý bạn bằng cách tìm tới khu vực <DIV> của nó và dán vào.
Chúc các bạn thành công.

No comments:

Post a Comment