Thông báo V/v gia hạn thời gian thực hiện công tác lấy ý kiến người học về hoạt động iangr dạy của giảng viên HK2 năm học 2015-2016 - BeeLab

Monday, June 27, 2016

Thông báo V/v gia hạn thời gian thực hiện công tác lấy ý kiến người học về hoạt động iangr dạy của giảng viên HK2 năm học 2015-2016

Ban cán sự nhắc nhở các bạn thực hiện thông báo về việc lấy ý kiến hoạt động giảng dạy (file đính kèm)
Các e nhắc nhở các bạn khác không phải lớp cũng thực hiện đánh giá luôn nhé
Chú ý hạn chót 16h 2/7/2016 

file thông báo

No comments:

Post a Comment