Cách kết nối module cảm biến dòng ACS712 - BeeLab

Friday, June 10, 2016

Cách kết nối module cảm biến dòng ACS712

Sơ đồ chân của module ACS712
Chú ý hãy kết nối các chân đúng với sơ đồ hướng dẫn bên dưới.
Cách kết nối và chức năng cơ bản nhất của module
Như đã đề cập trước đó, module được thiết kế chủ yếu để sử dụng với vi điều khiển như Arduino. Trong ứng dụng đó thì kết nối như hình dưới đây:

No comments:

Post a Comment